Home  /  Pokoje i ceny  /  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróżyw w Oberraindl

Odwołanie rezerwacji to zawsze nieprzyjemna sprawa. Dobre ubezpieczenie złagodzi te nieprzyjemności dla naszych gości i dla nas. Dlatego serdecznie polecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży:

Odwołanie rezerwacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem urlopu jest bezpłatne. W przypadku odwołania rezerwacji w okresie od 29 do 14 dni przed przyjazdem zatrzymujemy zaliczkę jako opłatę manipulacyjną. W okresie od 14 do 7 dni przed przyjazdem 80% całej kwoty zostaje naliczone jako koszty odwołania. W przypadku odwołania rezerwacji od 7 dni przed przyjazdem, spóźnionego przyjazdu lub przedwczesnego wyjazdu wystawiamy rachunek za pokój w pełnej kwocie.

Dlatego oferujemy ubezpieczenie, które oferuje ochronę w takich przypadkach.

Opłata w wysokości 5 € za osobę dorosłą dziennie lub 2,50 EUR za dziecko do 16 roku życia chroni w razie odwołania rezerwacji z następujących przyczyn:

1. Niespodziewana ciężka choroba osoby ubezpieczonej. Jako powód niezdolności do podróży uznaje się także ciążę stwierdzoną po dokonaniu rezerwacji.

2. Ciężki wypadek lub śmierć osoby ubezpieczonej

3. Śmierć, ciężkie zdrowotne skutki wypadku lub niespodziewana ciężka choroba członka rodziny (współmałżonka lub partnera życiowego, rodziców, dziadków, przybranych rodziców, teściów, rodzeństwa, dzieci, przybranych dzieci, zięciów, synowych, wnuków)

4. Znaczna szkoda materialna powstała na własności osoby ubezpieczonej w miejscu jej zamieszkania wskutek zdarzenia żywiołowego (np. ogień) lub czyn karalny popełniony przez osobę trzecią wymagający obecności osoby ubezpieczonej.

5. Niezawiniona utrata pracy przez osobę ubezpieczoną wskutek wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę.

6. Powołanie osoby ubezpieczonej do zasadniczej służby wojskowej lub zastępczej, zakładając, że właściwy organ nie uzna rezerwacji za powód do przesunięcia terminu powołania.

7. Wniesienie wniosku o rozwód przed wspólną podróżą małżonków, których dotyczy rezerwacja.

8. Niezdanie egzaminu dojrzałości bezpośrednio przed terminem podróży zarezerwowanej i ubezpieczonej przed egzaminem.

9. Otrzymanie niespodziewanego wezwania do stawienia się przed sądem, zakładając że właściwy sąd nie uzna rezerwacji za powód do przesunięcia terminu stawienia się.

Ubezpieczenie należy zawrzeć na piśmie w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Hotel zapłaci kwotę ubezpieczenia z góry; można ją uiścić przy rozliczeniu końcowym. W przypadku odwołania rezerwacji z wymienionych wyżej powodów do zapłacenia są tylko koszty ubezpieczenia. W przypadku wpłaty zaliczki różnica w kwocie zostanie zwrócona przelewem.